Farma PGE KLASTER 97 MW otwarta!

W czwartek 25 czerwca w ramach projektu KLASTER zostały uroczyście otwarte dwie farmy wiatrowe w województwie zachodniopomorskim. Wiatraki znajdują się  w odległości od 3 do 13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Elektromontaż Wschód jako Generalny Wykonawca odpowiadał za zakres elektroenergetyczny. Elektromontaż Wschód zaprojektował i zbudował linię kablową 110 kV dł. 30 km w relacji…