Farmy fotowoltaiczne 17 MWp

Dla inwestora zagranicznego Elektromontaż Wschód jako GW zrealizuje  17 farm fotowoltaicznych o mocy 1MWp każda w północno-wschodniej Polsce. Budowa będzie prowadzona w formule BoP. Obecnie trwają prace projektowe. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód  oraz pozwoleń rozpoczną się  prace montażowe. Uruchomienie i oddanie do użytkowania planowane jest pod koniec 2021 roku.