88 MW ze Wschodu

Do końca 2019 roku Elektromontaż Wschód wybuduje blisko 30 kilometrową linię kablową 110kV wraz z linią światłowodową oraz pięciopolowy RS 110kV na potrzeby budowy farmy wiatrowej w województwie zachodniopomorskim. Infrastruktura wyprowadzi moc z trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 88 MW.