PT 110kV Czachówek Elmont

PT 110kV Czachówek już pracuje

Elmont zaprojektował i wybudował podstację trakcyjną Czachówek. Inwestycja obejmowała roboty wielobranżowe, a w szczególności elektroenergetyczne. Zostały wykonane następujące elementy: konstrukcja budynku, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, ogrzewanie, wentylacja, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wod-kan., drogi, place, chodniki i ogrodzenie terenu. W zakresie wyposażenia technologicznego obiektu PT Czachówek zostały zamontowane i uruchomione zespoły prostownikowe, rozdzielnia 15kV AC, rozdzielnia…

Diamenty Forbes Elmont

Diament Forbes 2023 dla Elmont

Niezwykle miło jest nam poinformować, że znaleźliśmy się w prestiżowym gronie laureatów Diamenty Forbes 2023 Na listę Diamentów każdego roku trafiają przedsiębiorstwa najszybciej zwiększające swoją wartość. Zestawienie powstaje na podstawie wyników finansowych uzyskanych w ostatnich trzech latach obejmujących: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje. Jest to dla nas…

Farma Wiatrowa Chodzież  – wszystkie prace zakończone!

Z przyjemnością informujemy, iż farma wiatrowa Chodzież ruszyła pełną mocą. 4 turbiny Vestas V100 o mocy 2MW na wysokości 120m generują już energię elektryczną. Podpisaliśmy protokół odbioru z Inwestorem oraz przekazaliśmy obiekt do eksploatacji. Aktualnie jesteśmy na ostatnim etapie – trwają testy zgodności zgodnie z wymogami kodeksu sieciowego NC RfG.

Farma fotowoltaiczna 40 MW Chotków

Elmont wybuduje farmę fotowoltaiczną Chotków o mocy 40 MW w formule pod klucz dla Inwestora Zagranicznego. W ramach projektu wykonane zostanie wyprowadzenie energii elektrycznej z farmy przyłączem kablowym 30 kV do budowanej przez nas stacji GPO 110/30kV Chotków. Budowana elektrownia fotowoltaiczna będzie zawierać łącznie ponad 61 000 modułów, każdy o mocy 650 Wp, ułożonych na…

Farma PV 12 MW Lubanowo

Elmont buduje kolejną farmę fotowoltaiczną tym razem w Lubanowie o mocy 12 MW. W ramach inwestycji już została wykonana dokumentacja  projektowa budowlana i wykonawcza, a obecnie trwają prace montażowe konstrukcji i 25 776 paneli, każdy o mocy 460Wp. Wyprowadzenie energii elektrycznej z farmy zrealizowane będzie linią  kablową 33 kV do wcześniej przez nas wybudowanej stacji GPO…

Augustynka

RS 110kV Augustynka dla PGE

Elmont Grupa realizuje kolejny projekt związany z fotowoltaiką. Na potrzeby przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej PV Augustynka 1 o mocy 25 MW wykonujemy dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji formalno-prawnych. Następnie wykonane zostaną  przez nas prace budowlano – montażowe związane z wybudowaniem rozdzielni 110kV oraz przelotowym wprowadzeniem istniejącej linii 110 kV Milejczyce – Adamowo do projektowanej…

Modernizacja GPZ 110/15kV Wyszków

Elmont  na zlecenie PGE przeprowadzi kompleksową modernizację i rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Wyszków wraz z liniami kablowymi WN i SN oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Turzyn, gm. Brańszczyk. Przebudowa GPZ-tu związana jest z realizowaną po sąsiedzku przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne strategiczną inwestycją tj. budową stacji elektroenergetycznej 400 (220)/110kV Wyszków. Termin zakończenia inwestycji to I…

Targi Pracy na Politechnice Białostockiej

Dziś Targi Pracy na Politechnice Białostockiej! Zapraszamy studentów do naszego stoiska (Nr 4) w budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia przy ul. Zwierzynieckiej 16 (biblioteka PB). Nasze stoisko znajduje się na lewo, zaraz przy wejściu od strony kampusu. Elmont Grupa ściśle współpracuje z Politechniką Białostocka, zarówno przy różnych projektach, w kołach naukowych czy samych studiach i praktykach.…