Farma fotowoltaiczna 40 MW Chotków

Elmont wybuduje farmę fotowoltaiczną Chotków o mocy 40 MW w formule pod klucz dla Inwestora Zagranicznego. W ramach projektu wykonane zostanie wyprowadzenie energii elektrycznej z farmy przyłączem kablowym 30 kV do budowanej przez nas stacji GPO 110/30kV Chotków. Budowana elektrownia fotowoltaiczna będzie zawierać łącznie ponad 61 000 modułów, każdy o mocy 650 Wp, ułożonych na…

Farma PV 12 MW Lubanowo

Elmont buduje kolejną farmę fotowoltaiczną tym razem w Lubanowie o mocy 12 MW. W ramach inwestycji już została wykonana dokumentacja  projektowa budowlana i wykonawcza, a obecnie trwają prace montażowe konstrukcji i 25 776 paneli, każdy o mocy 460Wp. Wyprowadzenie energii elektrycznej z farmy zrealizowane będzie linią  kablową 33 kV do wcześniej przez nas wybudowanej stacji GPO…