PT 110kV Czachówek Elmont

PT 110kV Czachówek już pracuje

Elmont zaprojektował i wybudował podstację trakcyjną Czachówek. Inwestycja obejmowała roboty wielobranżowe, a w szczególności elektroenergetyczne. Zostały wykonane następujące elementy: konstrukcja budynku, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, ogrzewanie, wentylacja, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wod-kan., drogi, place, chodniki i ogrodzenie terenu. W zakresie wyposażenia technologicznego obiektu PT Czachówek zostały zamontowane i uruchomione zespoły prostownikowe, rozdzielnia 15kV AC, rozdzielnia…

Wyprowadzenie mocy i budowa infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby kompleksu farm wiatrowych PGE KLASTER o mocy 88 MW

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej i wykonawczej z uzgodnieniami ze stroną zamawiającą, kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w związku z budową linii kabliwej 110 kV wraz z linia światłowodową, kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w związku z rozbudową GPZ…