Wyprowadzenie mocy i budowa infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby kompleksu farm wiatrowych PGE KLASTER o mocy 88 MW

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej i wykonawczej z uzgodnieniami ze stroną zamawiającą, kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w związku z budową linii kabliwej 110 kV wraz z linia światłowodową, kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w związku z rozbudową GPZ…