Farma Wiatrowa Chodzież  – wszystkie prace zakończone!

Z przyjemnością informujemy, iż farma wiatrowa Chodzież ruszyła pełną mocą. 4 turbiny Vestas V100 o mocy 2MW na wysokości 120m generują już energię elektryczną. Podpisaliśmy protokół odbioru z Inwestorem oraz przekazaliśmy obiekt do eksploatacji. Aktualnie jesteśmy na ostatnim etapie – trwają testy zgodności zgodnie z wymogami kodeksu sieciowego NC RfG.

Wyprowadzenie mocy i budowa infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby kompleksu farm wiatrowych PGE KLASTER o mocy 88 MW

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej i wykonawczej z uzgodnieniami ze stroną zamawiającą, kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w związku z budową linii kabliwej 110 kV wraz z linia światłowodową, kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w związku z rozbudową GPZ…