Elmont specjalizuje się w zakresie wykonawstwa urządzeń i instalacji elektroenergetycznych NN, WN, SN, nN. Prace realizuje jako generalny wykonawca w systemie „projektuj – buduj” lub jako podwykonawca danego zakresu.

 

Oferta spółki zawiera realizacje obiektów i infrastruktury w obszarach:

Energetyki Zawodowej
• stacje elektroenergetyczne NN, WN, SN, nN,
• napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne NN, WN, SN, nN.

Inwestycji w Odnawialne Źródła Energii (OZE)
• farmy wiatrowe,
• elektrownie fotowoltaiczne,
• biogazownie.

Przemysłu
• zasilanie i dystrybucja napięcia,
• instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA).

Budownictwa Ogólnego
• zasilanie i instalacje elektryczne oraz teletechniczne.

 

Nasze usługi świadczymy wszędzie tam, gdzie są Nasi Klienci. Byliśmy już w takich krajach, jak: Niemcy, Dania, Norwegia, Francja, Wielka Brytania, Białoruś, Rosja, Ukraina, Estonia, Rumunia, a nawet Kanada.

Znajdź nas

Kontakt

Elmont Grupa

ul. Białostocka 5
16-070 Łyski
tel. +48 85 717 17 17
fax. +48 85 717 17 18
e-mail: biuro@elmontgrupa.pl