WYKONUJEMY:

Elektrownie

wiatrowe

Zakres prac:

 • sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
 • budowa linii w napięciach NN, WN, SN, nN,
 • budowa stacji GPO, GPZ,
 • budowa dróg dojazdowych i placów manewrowych,
 • budowa fundamentów wież turbin wiatrowych,
 • nadzór nad montażem turbin wiatrowych,
 • budowa sieci światłowodowej,
 • montaż i uruchomienie stacji kompensacyjnych i rozdzielczych,
 • uruchomienie rozdzielnic SN zlokalizowanych w turbinach wiatrowych,
 • montaż i uruchomienie układu telesterowania i telemechaniki pracującego dla potrzeb automatyki i zabezpieczenia pracy farmy wiatrowej i systemu SCADA,
 • dostawa i uruchomienie instalacji SSWiN, KD i CCTV wraz z zestawieniem łącz internetowych,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • podłączenie farmy wiatrowej do KSE wraz z przeprowadzeniem procedury przed OSD,
 • działania związane z odbiorami i uruchomieniem inwestycji,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz instrukcji ruchu i eksploatacji z uzgodnieniami z operatorem sieci,
 • serwis 24/7 na terenie całego kraju z gwarancją szybkiej reakcji dzięki systemom zdalnej analityki i monitoringu.

Formuła współpracy zostanie dostosowana do potrzeb i oczekiwań Inwestora (system projektuj i buduj, generalny wykonawca, podwykonawca).

Elektrownie

fotowoltaiczne

Zakres prac:

 • wykonanie dokumentacji zamiennej budowlanej,
 • wykonanie dokumentacji wykonawczej,
 • montaż konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne,
 • montaż modułów i połączenia pomiędzy panelami,
 • wykonanie okablowania DC,
 • wykonanie okablowania AC,
 • wykonanie okablowania teletechnicznego,
 • montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego,
 • montaż i uruchomienie stacji transformatorowej,
 • budowa linii kablowej SN wraz przyłączem do linii napowietrznej,
 • dostawa, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej SN/nN wraz z układem rozliczeniowym,
 • wykonanie ogrodzenia,
 • wykonanie systemu uziemiającego,
 • wykonanie pomiarów i rozruchu,
 • podłączenie elektrowni do KSE wraz z przeprowadzeniem procedury odbiorowej przed OSD,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji ruchu i eksploatacji z uzgodnieniami z OSD,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie elektrowni,
 • serwis 24/7 na terenie całego kraju z gwarancją szybkiej reakcji dzięki systemom zdalnej analityki i monitoringu.

Formuła współpracy zostanie dostosowana do potrzeb i oczekiwań Inwestora (system projektuj i buduj, generalny wykonawca, podwykonawca).

Zobacz nasze realizacje w zakładce

Skontaktuj się z nami

już dziś

  Przepisz KOD z obrazka:

  captcha
      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez Elmont Grupa sp. z o.o., ul. Białostocka 5, 16-070 Łyski w celu kontaktu w związku z przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeniem (bez wyrażenia zgody kontakt z naszej strony nie będzie możliwy).


  Znajdź nas

  Kontakt

  Elmont Grupa

  ul. Białostocka 5
  16-070 Łyski
  tel. +48 85 717 17 17
  fax. +48 85 717 17 18
  e-mail: biuro@elmontgrupa.pl