Kompleksowa

realizacja

inwestycji przemysłowych w całej Polsce w zakresie elektroenergetycznym, od analizy i koncepcji począwszy, poprzez zaprojektowanie i wybudowanie, na uruchomieniu i oddaniu do użytkowania skończywszy.

Inwestycje

bez ryzyka

Zakres prac:

uzyskanie niezbędnych zezwoleń,
modernizacja/budowa linii kablowych NN, WN, SN, nN oraz przyłączenie do sieci,
uruchomienie rozdzielnic WN i SN,
montaż i uruchomienie układu telesterowania i telemechaniki pracującego dla potrzeb automatyki i zabezpieczenia oraz systemu SCADA,
dostawa i uruchomienie instalacji SSWiN, KD i CCTV wraz z zestawieniem łącz internetowych,
budowa sieci światłowodowych,
instalacje elektryczne w zakresie zasilania automatyki, urządzeń klimatyzacyjnych oraz węzła cieplnego,
modernizacja/budowa stacji GPZ,
montaż instalacji elektrycznych i oświetleniowch,
działania związane z odbiorami i uruchomieniem instalacji,
serwis 24/7 na terenie całego kraju z gwarancją szybkiej reakcji dzięki systemom zdalnej analityki i monitoringu.

Dysponujemy wydzielonym działem projektowym funkcjonującym w naszej strukturze, jako Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania inwestycji dla energetyki zawodowej, przemysłu i telekomunikacji oraz inwestycji związanych z OZE (Odnawialnymi Źródłami Energii) w tym:

• pozyskanie nieruchomości na cele inwestycyjne,
• prace projektowe wraz z obsługą formalno-prawną inwestycji,
• uzyskanie pozwolenia na budowę,
• nadzór inwestorski,
• ekspertyzy.

Jest liderem w regionie Polski Północno-Wschodniej pod względem:

• doświadczenia w branży (od 15-lat, szeroki zakres specjalizacji, profesjonalizm potwierdzony referencjami),
• potencjału realizacyjnego (zespoły projektowe złożone z wykwalifikowanej kadry projektantów, nowoczesne biuro wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i oprogramowanie wspierające prace projektowe),
• rozeznania i dobrej współpracy z urzędami administracji samorządowej, PGE i pozostałymi instytucjami.

Działania w tym zakresie w ramach struktury Elmont Grupa S.A. realizuje Elektomontaż Wschód sp. z o.o.

Spółka specjalizuje się w zakresie wykonawstwa urządzeń i instalacji elektroenergetycznych NN, WN, SN, nN. Prace realizuje jako generalny wykonawca w systemie „projektuj – buduj” lub jako podwykonawca danego zakresu. Oferta spółki zawiera realizacje obiektów i infrastruktury w obszarach:

Energetyki Zawodowej
• stacje elektroenergetyczne NN, WN, SN, nN,
• napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne NN, WN, SN, nN.

Inwestycji w Odnawialne Źródła Energii (OZE)
• farmy wiatrowe,
• elektrownie fotowoltaiczne,
• biogazownie.

Przemysłu
• zasilanie i dystrybucja napięcia,
• instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA).

Telekomunikacji
• stacje bazowe wieżowe i dachowe.

Budownictwa Ogólnego
• zasilanie i instalacje elektryczne oraz teletechniczne.

Działania w tym zakresie realizuje spółka Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. z o.o. (BPIE).

Spółka prowadzi kompleksowe usługi związane z uruchomianiem, eksploatacją i serwisowaniem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na terenie całego kraju. Dysponuje zespołem gotowym do działań w systemie całodobowym 24/7.

Oferta spółki zawiera:

• prowadzenie ruchu stacji i urządzeń energetycznych w tym nadzór i dopuszczenia do prac, przełączenia i wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych NN, WN, SN, nN,
• przeglądy okresowe obiektów i urządzeń elektroenergetycznych NN, WN, SN, nN oraz obiektów telekomunikacyjnych,
• prace remontowe i modernizacyjne urządzeń i obiektów elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych,
• 24h serwis instalacji i urządzeń elektrycznych NN, WN, SN, nN oraz obiektów telekomunikacyjnych,
• ekspertyzy techniczne,
• zdalny monitoring i analityka sieci energetycznej.

Sprawdzony

partner

Elmont Grupa posiada bogate doświadczenie przy realizacji inwestycji przemysłowych. Realizowaliśmy projekty miedzy innymi w przemyśle drzewnym, spożywczym (mleczarskim, cukierniczym, zbożowym, spirytusowym, browarniczym) i chemicznym, zarówno w kraju jak i za granicą.

Zobacz nasze realizacje w zakładce

Skontaktuj się z nami

już dziś

  Przepisz KOD z obrazka:

  captcha
      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez Elmont Grupa sp. z o.o., ul. Białostocka 5, 16-070 Łyski w celu kontaktu w związku z przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeniem (bez wyrażenia zgody kontakt z naszej strony nie będzie możliwy).


  Znajdź nas

  Kontakt

  Elmont Grupa

  ul. Białostocka 5
  16-070 Łyski
  tel. +48 85 717 17 17
  fax. +48 85 717 17 18
  e-mail: biuro@elmontgrupa.pl