Zintegrowany System Zarządzania

Priorytetem Grupy Kapitałowej Elmont Grupa  zawsze było i jest:

 • spełnianie wymagań klientów,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy wszystkich pracowników oraz podwykonawców.

 

Z tych względów w naszych spółkach mamy  wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018

Potwierdzeniem skuteczności tych systemów są nadane certyfikaty oraz stały nadzór zewnętrznych jednostek certyfikujących.

W związku z tym zarząd Grupy Kapitałowej Elmont Grupa jak i wszyscy pracownicy zapewniają:

 • pełne zaangażowanie personelu na wszystkich szczeblach do realizacji ustalonych celów jakościowych, środowiskowych oraz BHP,
 • wdrażanie nowych technologii i doskonalenie jakości usług zgodnie z rosnącymi wymaganiami klientów,
 • spełnianie wymagań przepisów obowiązującego prawa i innych wymagań, do których spełniania firma się zobowiązała,
 • odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie surowców, energii oraz minimalizacji wytwarzanych odpadów i emisji gazów do powietrza,
 • dostęp do informacji z zakresu wpływu działalności firmy na środowisko dla wszystkich zainteresowanych,
 • odpowiednie zarządzanie procesami tak, aby unikać ich negatywnego wpływu na ludzi i środowisko oraz zwiększać skuteczność i efektywność organizacji w osiąganiu celów,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, także promowanie kultury bezpieczeństwa na każdym szczeblu zarządzania firmą.

 

Należymy do:

IPH-LOGO
PSF
PSEW

Zaufali nam:

Znajdź nas

Kontakt

Elmont Grupa

ul. Białostocka 5
16-070 Łyski
tel. +48 85 717 17 17
fax. +48 85 717 17 18
e-mail: biuro@elmontgrupa.pl