Elmont Grupa S.A. posiada wszelkie prawa do treści i układu swoich stron internetowych i zastrzega te prawa. Własność intelektualna zawarta na naszej stronie internetowej jest chroniona. Tekst, zdjęcia i grafiki, jak również animacje i oprogramowanie podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom ochronnym. Powielanie, przekład lub odtwarzanie całości lub ich części nie jest dozwolone bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niniejsza strona internetowa nie udziela licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej Elmont Grupa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zamknięcia stron internetowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Mimo starannego opracowywania zawartości naszej strony internetowej nie ponosimy odpowiedzialności za jej poprawność, dokładność, kompletność ani za niezakłócony dostęp do niej. O ile jest to prawnie dopuszczalne, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody, w tym utratę zysków, wynikające z korzystania z naszej strony internetowej lub w związku z informacjami udostępnianymi na stronie internetowej. Zastrzegamy prawo do zmiany lub dodawania dostarczanych informacji w dowolnym momencie.